Zálohování dat

Zálohování a zabezpečení proti ztrátě dat bývá různým způsobem zanedbavané téma.

Ve vetšině případů je důvodem složitost zálohování, nebo absence automatizovaných nástrojů či predpisů.

Nabízíme Vám analýzu Vašich potřeb zálohovaní a zajistění proti ztrátě dat na několika úrovních současně.

Máme vlastní odzkoušené postupy a nástroje. Můžeme zálohovat všechna Vaše data, můžeme zachovávat libovolné množství stavů dozadu (např. zálohovaní dokumetů ze serveru s tím, že budeme zachovávat i stavy X dnů dozadu, takže pokud zálohujeme i CAD výkresy a někdo omylem vymaže důležitý výkres a přijde se na to až po týdnu, pak je možné jej získat ze zálohy zpět, nebo pokud se poškodí DOC či XLS dokument a přijde se na to až za pár dnů, pak opět můžeme získat funkční soubor ze starších záloh - mějme na paměti, že aktuální zálohy by jinak obsahovaly již poškozené soubory - tímto způsobem je získame tak čerstvé jak je to jen možné).

Ke spolehlivému zálohování je nezbytně nutné zajistit pravidelnou kontrolu záloh. Pokud zálohovací proces selže a nikdo by se o tom nedozvěděl, pak by celá záloha byla zbytečná. V praxi se objevuje mnoho důvodů pro selhání zálohy. Od nedostatku místa na disku, přes závady způsobené aktualizacemi software (nekonrolatelná změna sw vybavení), hw chyby až po chybu obsluhy.

Vyvinuli jsme řešení, které spolehlivě provádí zálohy a zároveň se ihned dozvíme když záloha selže.

Zálohovat můžeme uvnitř Vaší sítě, nebo mimo Vaší síť (ochrana pred živelnými katastrofami), nebo můžeme zálohy ukládat k nám (nevyžaduje zřizovat další prvky ve Vaší síti). Naše zálohování je bavrženo tak, aby bylo co nejméně vytěžované internetové připojení a tak se přenáší vždy jen změny.

V případě, že máte zájem o naše služby, nebo v případě, že potřebujete nějaké informace, zašlete nám svůj dotaz pomocí kontaktního formuláře a my se Vám ozveme.